Elev

Förnamn* Efternamn* Personnummer* Kön* Årskurs* Läsår* Helår*
 
Tidigare studieår Skola i Sverige Utlandsvistelsen omfattar tiden, uppge tid även om den är tillsvidare*
 

Vårdnadshavare

Förnamn* Efternamn* Personnummer* Mobil/Telefonnr* E-post*
 
 
 
Förnamn* Efternamn* Personnummer* Mobil/Telefonnr* E-post*
 

Adresser

Utland

Gata
Postnr
Ort
Land

Sverige

Gata
Postnr
Ort

Ämnen

   

Studierna kommer att bedrivas

 På egen hand (med t ex föräldrar som handledare) Handledares namn
 Som elev på ort i utlandet, där handledning ges Land/ort
 
Ev. svensk utlandsskola är underrättad om att eleven ska börja vid skolan  Ja      Nej

Faktureringsinformation.

Faktura utställs endast till vårdnadshavare eller kommun. Ej till företag eller organisationer.

Namn*
Gata*
Postnr*
Ort*
Land*
E-post*
Organisationsnr/personnr*

Gällande kostnader för ej påbörjad och avslutad undervisning se Anmälningsinstruktioner, sid 2.

Studiematerial

Ange tidigast datum för utskick av material så att paket ej riskerar att gå i retur*  
Utresedatum*  
Kursmaterialet skickas till*
 Adress utomlands        Adress i Sverige        Hämtas på Sofia Distans