Elev

Förnamn* Efternamn* Personnr/Samordningsnr* Årskurs* Läsår* Helår*
 
Tidigare skola i Sverige Årskurs Läsår Utlandsvistelsen omfattar tiden, uppge tid även om den är tillsvidare*

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare 1 ska vara samma person som underlag för ansökan om statsbidrag skickas in för.

Förnamn* Efternamn* Personnr* Mobil/Telefonnr* E-post*
 
 
 
Förnamn* Efternamn* Personnr* Mobil/Telefonnr* E-post*
 

Adresser

Utland

Gata
Postnr
Ort
Land

Sverige

Gata
Postnr
Ort

Ämnen

Studierna kommer att bedrivas

 På egen hand med vårdnadshavare.  
 På egen hand med annan handledare
 Som elev på skola i utlandet där handledning ges.

Faktureringsinformation.

Faktura utställs endast till vårdnadshavare eller kommun. Ej till företag, kommuner eller organisationer.

Namn*
Gata*
Postnr*
Ort*
Land*
E-post*
Organisationsnr/personnr*

Studiematerial

Utresedatum*  
Kursmaterialet skickas till*
 Adress utomlands        Adress i Sverige        Hämtas på Sofia Distans