Elev

Förnamn* Efternamn* Personnr/Samordningsnr*   Årskurs* Läsår* Ansökan avser*
 
Tidigare skola i Sverige Årskurs Läsår Utlandsvistelsen omfattar tiden, uppge tid även om den är tillsvidare*

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare 1 ska vara samma person som underlag för ansökan om statsbidrag skickas in för.

Förnamn* Efternamn* Personnr* Mobil/Telefonnr* E-post*
 
 
 
Förnamn* Efternamn* Personnr* Mobil/Telefonnr* E-post*
 

Adresser

Utland

Gata
Postnr
Ort
Land

Sverige

Gata
Postnr
Ort

Ämnen

Studierna kommer att bedrivas

På egen hand (med t ex föräldrar som handledare)
Som elev på svensk skola i utlandet, där handledning ges.

Faktureringsinformation.

Faktura utställs endast till vårdnadshavare 1. Ej till företag, kommuner eller organisationer.

Namn*
Personnummer*
E-post*
Gata*
Postnummer*
Ort*
Land*

Studiematerial

Studiematerial skickas då Sofia Distans emottagit en korrekt ansökan (2-3 veckors handläggning). Sofia Distans har stängt 1 juli – 4 augusti.
Studiematerial skickas innan eller efter dessa datum.

Sofia Distans skickar studiematerial direkt till följande skolor, där elever studerar heltid:
Swedish International School Estepona
Skandinaviska skolan Costa Blanca
Svenska skolan Gran Canaria
Svenska skolan Marbella
Svenska skolan Teneriffa

Om utlandsvistelsen är i Mellanöstern, Afrika eller Asien är det önskvärt att skolpaketet skickas till adress i Sverige eller att ni hämtar hos oss, om möjligt.
Detta p.ga. långsam postgång till dessa områden i världen.


Utresedatum*  
Kursmaterialet skickas till*
 Adress utomlands        Adress i Sverige        Hämtas på Sofia Distans        Eleven studerar heltid på en av ovan nämnda skolor. I dessa fall skickas inget paket tillvårdnadshavare.